Tek Din Tek Mezhep dayatmasına karşı laik demokratik yaşam için

Tek Din Tek Mezhep dayatmasına karşı laik demokratik yaşam için

Tek Din Tek Mezhep dayatmasına karşı laik demokratik yaşam için Alevi Bektaşi Dernekler Platformu ve KESK Bursa Şubeler Platformu adına Basın açıklamasını yapan PSAKD Bursa şube Başkanı Ali ÖZTÜRK  ‘’Türkiye’de siyasi iktidar eliyle eğitimin ve toplumsal yaşamın dini kurallara göre biçimlendirilmesine yönelik uygulamalar, eğitimin bütün kademelerinde ve toplumsal yaşamın her alanında etkilerini arttırarak sürmektedir’’ dedi.

Platformda yer alan Dernek başkanları ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklaması saat 12:30 da Heykelde yapıldı.Açıklamayı yapan ÖZTÜRK Siyasi iktidarın Bugüne kadar attılan her adımda, sadece kendileri gibi düşünenler için demokrasi ve özgürlük olduğunu vurguladı. Talep eden, aykırı olan her sesi susturmak isteyen, demokratik talepleri aşırı şiddet uygulayarak bastırmaya çalışan siyasi iktidarın kendine demokrat ve sahte özgürlükçü yüzü toplumun daha geniş kesimleri tarafından görülmeye başlanmıştır.

Eğitim sisteminde ve genel olarak toplumsal yaşamda iktidarın kendi dünya görüşüne ve yaşam tarzına uygun nesiller yetiştirme yönündeki uygulamaları tüm topluma yönelik fiili bir baskı ve dayatma haline gelmiş durumdadır. Bu konuda özellikle eğitim sisteminin “tek din, tek mezhep” anlayışına uygun olarak dini kurallara göre biçimlendirilmek istenmesi kabul edilemez diyen Öztürk konuşmasına devam etti.

  1. Milli Eğitim Şurasında alınan kararlar üzerinden eğitim sistemini tamamen dini kurallara göre biçimlendirilmek istenmesi uygulamaları ile, tüm topluma dayatılan “dindar nesil” ve “muhafazakâr yaşam tarzı” uygulamaları, açık bir ayrımcılık olarak hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

Siyasi iktidar, başta Aleviler ve Kürtler olmak üzere, toplumun farklı mezhep ve kimlikten, laik yaşamdan yana olan kesimlerin taleplerini ve giderek artan ve acil çözüm bekleyen sorunlarını sürekli geri plana itmektedir.Yapılan açıklamadan sonra Platform üyeleri ve Dernek başkanları alandan ayrıldılar.

Etiketler