Bilimsel, Laik, Anadilinde Eğitim Mitinginde Yüz Binler Kadıköyde buluştu

IMG_0133Alevi örgütlerinin ve Eğitim Sen’in çağrısını yaptığı Halkevleri,  ve Sol partilerin desteklediği bilimsel, laik, anadilinde eğitim mitinginde on binler buluştu. Mitingde 13 Şubat’ta yapılacak boykota çağrı yapıldı.


AKP’nin eğitimde gericileştirme politikalarına karşı mücadele eden on binler ülkenin dört bir yanından yola çıkarak bugün (8 Şubat) Kadıköy’de gerçekleştirilen “Bilimsel, laik, anadilinde eğitim mitingi”nde buluştu.
Kadıköy Boğa ve Numune Hastanesi önü olmak üzere iki buluşma noktasında toplanarak Kadıköy Meydanı’na yürüyen on binler AKP’nin gerici politikalarına karşı “eşit yurttaşlık hakkı”, “bilimsel ve laik eğitim” taleplerini yansıtan pankart ve dövizler taşıdı.
Mitingde gerici eğitim politikalarına karşı 13 Şubat’ta gerçekleşecek olan eğitim boykotuna da çağrı yapıldı.
Kimler vardı?
PSAKD, Halkevleri, Birleşik Haziran Hareketi (BHH) bileşenleri, EMEP, Partizan, DEDEF, Aka-Der, Kaldıraç, Mücadele Birliği, Tüm-İGD, BDSP, UİD-DER, Maltepe Üniversitesi Hastanesi direnişçileri ve yöre dernekleri kortejleri iki koldan rıhtıma akarak alanı doldurdu.
Mitinge katılanlar arasında Alevi örgütlerinin yöneticilerinin yanı sıra Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, EMEP Eş Genel Başkanı Selma Irmak, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da vardı.
Taraftar grubu Çarşı’nın meşaleler ile alana girişi miting alanında coşkuyla karşılandı.
“Ne ayrıcalık ne ayrımcılık istiyoruz”
Miting programı alanın dolmasıyla başladı. Semah gösterisi düzenlendikten sonra ilk konuşmayı Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Gümüş yaptı.
Gümüş “Türkiye’nin aydınlık geleceğine merhaba” diyerek alanı selamladı. “Yüz yıllardır katliamlara ve asimilasyon politikalarına maruz kalan Aleviler olarak buradayız” diyen Gümüş, neo-Osmanlıcı politikalarla emperyalizme hizmet eden AKP’nin bugün de katliamcı zihniyete, kafa kesen cihatçılara destek olduğunu belirtti.
AKP’nin yaşamın her alanını dinselleştirdiğini belirttiğini belirten Gümüş, AKP’nin AİHM’de alınan kararları uygulamadığını ve din dersi dayatmasını sürdürdüğünü söyledi. Alevilerin ayrıcalık istemediğini ancak yapılan ayrımcılığa da izin vermeyeceklerini söyleyen Gümüş “IŞİD karanlığından ve 12 Eylül’den beslenen AKP eğitimi gericileştirmeye çalışıyor. Buradan AKP’ye sesleniyoruz. Türkiye’yi karanlığa götürmenize izin vermeyeceğiz” dedi ve 13 Şubat’ta yapılacak eğitim boykotuna çağrı yaptı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca:
Bugün laik eğitimi savunanlarla bu meydanı doldurduk. Gericiliğe karşı laik-anadilinde eğitim diye haykırıyoruz. Bunlar 6 yaşındaki çocukların başını kapatmaya çalışarak eğitimi gericileştiriyor. Okullarda mescit açtılar. Okullarımızı bilim kurumundan çıkartıp ibadethaneye çevirmeye çalışıyorlar. Her okulun bünyesinde mescit açarak okulları ibadethaneye çeviriyorlar. Biz AİHM kararının uygulanmasını istiyoruz. 18. Milli Eğitim Şurası bir din şurasına dönüştürüldü. Bu kararları da 19. Şura’nın kararlarını da uygulatmayacağız. 13 Şubat’ta öğretmenleri greve öğrencileri boykota çağırıyoruz. 13 Şubat’tan sonra da milyonlarca imza toplayacağız. Meydanlarda alanlarda olmaya devam edeceğiz.

Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Rıza Eroğlu:
Bu ay Hızır ayı hepinizi Hızır adına selamlıyorum. Zorunlu din dersine ne İslam’da var ne de çağdaş yaşam da… Bunlar Kerbela’da bitiremediğini Ehli Beyt inancını bitirmeye çalışıyorlar. Cemevlerini yasal olarak kabul etmeyen bir inanç var. İktidarın görevi inanç tayin etmek değildir. Türkiye’deki dergahların 4-5 tanesi dışındakiler devlet tarafından tanınmıyor. TÜRGEV gibi kurumlara kamu mallarını peşkeş çekiyorlar, cemevlerinden ise kira alıyorlar. Bu iktidarın bütün amacı bölmek bölüştürmek. Bu iktidara karşı hep beraber durmalıyız.
Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut ise yaptığı konuşmada tüm Alevilerin ortak talebinin eşitlik, özgürlük, demokrasi olduğunu belirtti.
Akbulut, AKP’den her söz ettiğinde mitinge katılanlar “Hırsız Tayyip” sloganı attı.

Daha sonra miting organizasyon komitesi adına ortak basın açıklamasını Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Baki Düzgün okudu.
“Eğitimi tekçi bir şekilde düzenlenmek isteniyor. Devletin Türk-İslam sentezi politikaları ile insanlar ayrıştırılıyor” diyen Düzgün, Sivas’tan Agos’un önüne kadar bu ayrımcı politikaların olduğunu belirtti. Alevilerin dışındakilerin de sorunlarına değinen Düzgün, meslek liselerinin ucuz iş gücü olarak görüldüğünü belirtti.
“Hırsızlık, talan diz boyu” diyen Düzgün kendilerinin eşit yurttaşlık talep ettiğini ancak Cumhurbaşkanı’nın “İsteseniz de istemeseniz de Osmanlıca öğreneceksiniz” dediğini anımsatarak, devletin en tepesinin en gerici söylemleri kullanmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.
“Oysaki laiklik her inanç her bireye eşit yaklaşmayı gerektiriyor” diyen Düzgün, emek ve demokrasi güçleri olarak tehlikenin farkında olduklarını, bütün güçlerin gericiliğe karşı seferber edileceğini belirtti.
Son olarak Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Müslüm Doğan söz aldı. Miting alanını selamlayan Doğan sivil itaatsizlik ilan ettiklerini belirtti. Doğan’ın “Siyasal İslam kurumuna ve zorunlu din derslerine karşı var mısınız” sorusuna, kitle “evet” diyerek coşkuyla yanıtladı.
“Yüz yıllardır katliamlarla karşılaşıyoruz. Bu düzene bir dur deme zamanı geldi. Alevi çalıştaylarıyla bizi kandıramazsınız” diyen Doğan siyasal İslam’ın devlet olduğunu, artık bir olmanın vaktinin geldiğini belirtti. AKP’nin derhal cemevlerini, dergahları Alevilere geri vermesi gerektiğini belirten Doğan “AKP şimdi cemevlerini ibadethane olarak tanıyacakmış. Siz isteseniz de istemeseniz de cemevleri bizim ibadet alanımız” diye konuştu.
Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş da miting alanını kürsüden selamladı.
Miting sonunda Erdal Erzincan ve Tolga Sağ eşliğinde kalabalık bir sanatçı grubunun sahneden seslendirdiği ezgilerle son buldu.

Haber AKD