İhtiyaç Sahibi Öğrencilerimize Burs

İhtiyaç Sahibi Öğrencilerimize Burs

 

 

Üniversite öğrencilerine verilecek burstan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin başvuru formları ile belgelerini hazırlayarak 10.3.2015 tarihine kadar derneğimize ulaştırmaları gerekmektedir.

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ BURSA ŞUBESİ BURS VERME ŞARTLARI 

 1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir devlet üniversitesinde örgün eğitim görmesi.
 2. Ailenin yıllık gelir toplamının (diğer kurumlardan alınan burslar dahil)
 3. Bir-Üç kişilik ailede 30.000.-TL
 4. Dört-altı kişilik ailede 36.000.-TL
 5. Yedi ve daha fazla kişilik ailede 42.000.-TL ve altında olması.
 6. Öğrencinin kendisinin veya aynı evde ikamet eden birinci derece yakınlarından birinin bursu veren kurumun uygun gördüğü bir Alevi derneğine üye olması.
 7. Eğitim süresini bir yıldan fazla uzatmamış olması,
 8. Bursa’da bulunan üniversitelerde okuyan öğrencilerin Bursa’da bulunan Alevi derneklerinden birinin gençlik kollarında yer alması ve etkinliklere katılması, Bursa dışında ki şehirlerde okuyan öğrencilerin tatillerde derneği ziyaret etmeleri ve bulundukları şehirde bulunan bir Alevi Derneğinin gençlik kollarında yer alarak etkinliklere katılması,
 9. Alevi inancını benimseyerek Alevi adabına uygun yaşaması,
 10. Alevi toplumunun değer yargılarına aykırı siyasi görüş ve düşüncede olmaması.

BURS VERME ÖNCELİKLERİ

 1. Burslar; yapılacak değerlendirmede öğrencilerin aldıkları puanlara göre yüksek puanlıdan düşük puanlıya doğru belirlenen öğrenci sayısı esas alınarak her öğrenciye eşit olarak verilir.
 2. Yapılacak değerlendirmede puanları eşit olanların öncelik sırası aşağıdaki sırayla belirlenecektir.
 3. Alevi olan,
 4. Burs verme şartlarının 3’üncü maddesinde belirtilen üyelik süresi eski olan,
 5. Ailedeki fert başı yıllık geliri daha düşük olan,
 6. Ailede 18 yaşını geçmiş fert sayısına göne bir Alevi Derneğine üye oranları yüksek olan,

 

Etiketler