12.DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

12.DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi Kongre  İlanı

Derneğimiz  Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Ekim 2018 Cumartesi Günü  Saat 14:00 da  Derneğimizin Konferans Salonunda yapılacaktır..

 Çoğunluk Sağlanamadığı taktirde toplantı 4 Kasım 2018 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.Toplantı Gündemi Aşağıda yazıldığı gibidir.

GÜNDEM

1-Açılış.

2-Divan Heyetinin Seçimi.

3-11.Dönem Yönetim Kurulu Adına Konuşma.

4-11.Dönem Çalışma Programının ve Mali Bütçenin Okunarak Aklanması.

5-11.Dönem Denetleme Raporunun Okunarak Aklanması.

6-12.Dönem Tahmini Bütçenin Okunması ve Onaylanması.

7-12.Dönem Yönetim Kurulu Seçiminin Yapılması

8-Kapanış

Etiketler