12.DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

12.DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

12.DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi Kongre  İlanı

Derneğimiz  Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Ekim 2018 Cumartesi Günü  Saat 14:00 da  Derneğimizin Konferans Salonunda yapılacaktır..

 Çoğunluk Sağlanamadığı taktirde toplantı 4 Kasım 2018 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.Toplantı Gündemi Aşağıda yazıldığı gibidir.

GÜNDEM

1-Açılış.

2-Divan Heyetinin Seçimi.

3-11.Dönem Yönetim Kurulu Adına Konuşma.

4-11.Dönem Çalışma Programının ve Mali Bütçenin Okunarak Aklanması.

5-11.Dönem Denetleme Raporunun Okunarak Aklanması.

6-12.Dönem Tahmini Bütçenin Okunması ve Onaylanması.

7-12.Dönem Yönetim Kurulu Seçiminin Yapılması

8-Kapanış

12.DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Etiketler