Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması ve Hamdullah Çelebi

Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması ve Hamdullah Çelebi

Alevîlik-Bektaşîlik tarihindeki en önemli olaylardan birisi de Sultan II. Mahmudtarafından Yeniçeri Ocağı’nın ve onunla bağlantılı olan Bektaşî tekkelerinin 1826yılında kapatılması olayıdır. Bu süreçte binlerce Yeniçeri öldürülmüş, binlercesi isetakibata uğramaktan kurtulamamıştır. Bektaşî babalarının da kimisi öldürülmüş,kimisi ise sürgüne gönderilmiştir

BEKTASI_TEKKELERININ_KAPATILMASI_VE_HAMD

 

Etiketler