Osmanlıda Eğitim Kültür Politikalar Yoluyla Bektaşilik ve Kızılbaşlığa Tasfiye Girişimleri (1826 Sonrası)

Osmanlıda  Eğitim Kültür Politikalar Yoluyla Bektaşilik ve Kızılbaşlığa Tasfiye Girişimleri (1826 Sonrası)
Bektaşiliğin yasaklanması ve sonrasında yaşanan gelişmeler bugüne kadar ge-nellikle Bektaşi-Yeniçeri bağlantıları Bektaşi tekke ve zaviyelerimin kapatılması, ileri gelenlerinin idam, hapis ya da sürgün edilmeleri, Bektaşi tekkelerinin başına Sünnî ekolden oldukları kabul edilen tarikat çevrelerinden şeyhler atanması gibi daha çok tarikata yönelik…..

 

 

Etiketler