Zorunlu din dersine karşı ‘okullara dilekçe verme kampanyası’ başlatıldı

Zorunlu din dersine karşı ‘okullara dilekçe verme kampanyası’ başlatıldı

Zorunlu din dersine karşı yeni bir kampanya başlatıldı. Aralarında Alevi kurumların, Eğitim-Sen’in, Veli-Der’in ve İnsan Hakları Derneği’nin bulunduğu çok sayıda kurum, zorunlu din dersine karşı okul yönetimlerine dilekçe vermek kampanyası başlattı. Ayrıca, AKP hükümetinin 15 yıldır mahkeme kararlarını uygulamaması nedeniyle isteyen aileler yeniden dava açabilecekler. 

Alevilerin zorunlu din dersine karşı mücadelesi çeşitli biçimlerde sürüyor. 15 yıldır Avrupa İnsan Hakları, Danıştay ve Yargıtay’ın kararlarını uygulamayan AKP hükümetinin derhal din derslerini zorunlu olmaktan çıkarması için çağrılar yapılıyor.

Demokrasi Konferansı Alevi Bileşenleri, çok sayıda Alevi kurumu, Eğitim-Sen ve demokratik kitle örgütlerinin de aralarında olduğu çok sayıda kurum yeni bir kampanya başlattı.

“Zorunlu din dersi insan haklarına ve hukuka aykırıdır; Hukuki mücadelemizde gelin canlar bir olalım” başlığıyla paylaşılan kampanya metninde okullara dilekçe verilerek, çocukların zorunlu din dersinden muaf tutulmalarının isteneceği belirtildi.

“EĞİTİM SİSTEMİ TAMAMEN DİN EKSENLİ BİR YAPIYA BÜRÜNDÜRÜLDÜ”

İşte kampanyanın tam metni:

“Ülkemizde yaşayan Aleviler başta olmak üzere demokratik ve laik eğitimden yana olan yurttaşların, “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersi adı altında dayatılan din dersinin kaldırılması taleplerini görmezden gelen siyasi iktidarlar, adım adım uyguladıkları politikalarla eğitim sistemini tamamen din eksenli bir yapıya büründürmüşlerdir.
4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte 9-10 yaşlarındaki çocuklara din dersi dayatılmış, bu derse seçmeli adı altında yeni din dersleri eklenmiş, okulların tamamına yakını imam hatip okullarına dönüştürülmüştür. Dini konular neredeyse bütün derslerin müfredatlarına serpiştirilmiş ve ana sınıfında okuyan çocuklara dahi din dersi eğitimi gündeme getirilmiştir.
Eğitim ve öğretimin tamamen gerici vakıf ve tarikatlara teslim edildiği bir dönemin içinden geçerken, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Diyanet Akademisi kurularak, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bazı faaliyetler bu akademinin ellerine bırakılmıştır.

“TEK BİR DİN VE MEZHEP ÇOCUKLARIMIZA DAYATILIYOR”

Zorunlu din dersi uygulamasına son vermek ve eğitim hizmetini demokratik, bilimsel ve laik ilkeler çerçevesinde örgütlemek, iktidarın sorumluğunda olmasına rağmen; AKP, zorunlu din dersinin kaldırılması ve laik bir eğitim talebinin karşılanması bir yana, tek bir din ve mezhebin eğitimini çocuklarımıza dayatmaktadır.
Demokratik, laik eğitim ilkesi ile hiçbir şekilde bağdaşmayacak bu uygulama, okullara ve eğitim sistemimize bakışın da açık bir göstergesidir. Oysa ki evrensel, bilimsel ve demokratik ilkeler çerçevesinde örgütlenmiş bir eğitim sistemi çocuklarımızın kişisel gelişimlerinde olduğu kadar, içinde bulundukları toplumu ve dünyayı anlayabilmeleri açısından da hayati önem taşımaktadır. Bilimsellikten uzak eğitim sistemi, çocuklarımızın gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Eğitimin amacı bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Oysa ülkemizdeki eğitim sistemiyle, düşünmeyen, sorgulamayan, biat eden nesiller hedeflenmektedir.

“ANAYASA MAHKEMESİ DE ‘İHLAL’ DEDİ”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), 9 Ekim 2010’da aldığı karar bunu teyit etmektedir. AİHM, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde” öğrencilere Sünni İslam pratikleri öğretildiğini göz önünde tutarak derslerin çoğulcu, eleştirel, nesnel bir nitelik taşımadığı sonucuna varmıştır. Bu derste “Sünni İslam’dan başka bir dini veya felsefi inanca sahip olan ailelerin çocuklarına başka hiçbir seçim bırakılmadığına” hükmetmiştir.
Son olarak Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, zorunlu din dersinin din özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesiyle 2014 yılında yapılan bireysel başvuruyu değerlendirmek üzere 7 Nisan’da toplandı ve 8 yıldır devam eden dosyada, ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

OKULLARA DİLEKÇE VERME KAMPANYASI

Bizler, sosyal, siyasal, kültürel, inançsal yaşamda ‘eşit yurttaşlık hakkı’ istiyoruz. Biz antidemokratik ve tektipleştirici, bilimden, akıldan uzak eğitim sistemine hayır diyoruz ve laik, demokratik, bilimsel eğitim istiyoruz. Dini referanslı, gerici bir eğitim sistemi, kendini demokrat olarak tanımlayan, özgürlüklerden yana herkesin sorunu olmalıdır.
Demokrasi Konferansı Alevi Bileşenleri’nin başlatmış olduğu laik bir eğitim amaçlı kampanyadan hareketle, çocuklarımızın zorunlu din derslerinden muafiyeti için okullara dilekçe verme kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Bu konuda duyarlı davranan 5 ailenin çocukları için vermiş oldukları dilekçeler sonucunda başlayan mahkeme sürecini daha da büyüterek, toplumsal kazanımlara dönüştüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.
Demokratik kamuoyunu, laik, çağdaş yaşamdan yana olanları, çocuklarını başta dinsel baskı olmak üzere, her türlü baskıdan arınmış, özgür bir ortamda yetiştirmek isteyen herkesi, okullara dilekçe vermeye davet ediyoruz.

Dava açmak veya kampanya ile ilgili bilgi almak için egitimdefirsatesitligi13@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.”

İmzacı kurumlar şunlar:

-PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
-ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ
-AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU
-DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ (DAD)
-HUBYAR SULTAN ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ
-EĞİTİM VE BİLİM EMEKCİLERİ SENDİKASI (EĞİTİM SEN)
-İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)
-DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK (DİB)
-DEMOKRASİ KONFERANSI ALEVİ BİLEŞENLERİ
-ÖĞRENCİ VELİ DERNEĞİ (VELİ-DER)
-ALEVİ DÜŞÜNCE OCAĞI
-HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR, EĞİTİM, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
-YOL ERENLERİ
-HALKEVLERİ
-BİRLEŞİK DEVRİMCİ PARTİ
-TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
-SODAP (SOSYALİST DAYANIŞMA PLATFORMU)
-YEŞİL SOL PARTİ
-ADAM-DER
-ANKARA 78’LİLER MECLİSİ
-ANKARA DÜŞÜNYEYE ÖZGÜRLÜK GİRİŞİMİ
-DÜŞÜNCE SUÇU(?!)NA KARŞI GİRİŞİM
-2017 BODRUM YURTTAŞ İNİSİYATİFİ
-GÜNGÖREN DEMOKRASİ PLATFORMU
-YURTTAŞ GİRİŞİMİ

kaynak