AKD Şube Başkanları Kurulu Sonuç Bildirgesi

AKD Şube Başkanları Kurulu Sonuç Bildirgesi

Alevi Kültür Dernekleri 8-9 Temmuz 2023 İstanbul Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

Alevi Kültür Dernekleri 8-9 Temmuz tarihlerinde İstanbul Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde şube başkanları danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi.
İki gün süren toplantıda, 32 yıllık Alevi Kültür Dernekleri’nin yapısal, kurumsal ve işlevsel temellerde yeniden yapılandırması ortak fikrine varıldı.
Günümüz koşullarına ve güncel ihtiyaçlara uygun yeniden bir inşanın temel bir ihtiyaç olarak görüldüğü, eşit yurttaşlık paradigmasında laik, demokratik ve özgürlükçü yaşanabilir bir ülkenin var edilmesi için kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.
Alevi hareketinin bir öznesi olarak Alevi Kültür Dernekleri örgütsel yapısıyla, 30 yılı aşkın süredir verilen mücadelede Alevi toplumunun olmazsa olmaz olan taleplerinin tartışmasız sürdürülmesi gerektiği, bugünün koşullarında bu taleplerin en önemlisinin ise laiklik talebi olduğu üzerinde durdu.
Bu doğrultuda laikliğin Alevi dünyasının kırmızı çizgisi olduğu ve bu konuda asla taviz verilmeyeceği vurgusu öne çıktı.
14 Mayıs’ta gerçekleşen genel seçim süreci ve sonuçları tartışıldı.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda hem genel Alevi hareketinin hem de özelde bu sürecin bir parçası olan Alevi kültür derneklerinin, sürece ilişkin örgütsel temelde eleştiri ve özeleştiri mekanizmasını işleterek kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyacının olduğu vurgulandı.
Bundan sonraki seçimlerde ve siyasal süreçlere müdahil olma noktasında Alevi toplumunun hak ettiği karşılığı alması için gerçekliğimizle yüzleşmenin önemi üzerinde duruldu.

Biz Aleviler 14 Mayıs Genel Seçimlerinde taleplerimizin yok sayıldığını, ötekileştirildiğimizi bir kez daha net bir şekilde gördük.
Siyasi partilerin ortaya koydukları yaşanabilir ülke tarifinde, 30 yılı geçkin verilen mücadelemiz boyunca dillendirdiğimiz, en son 25 Aralık’ta İstanbul Yenikapı’da yapılan Büyük Alevi Kurultayı’nda, kamuoyu ile paylaştığımız taleplerimizi görmezden-duymazdan geldiği, kendi parti program ve beyannamelerinde yer vermekten imtina etikleri görülmüştür.
Toplantıda, bu sonuçtan hareketle siyaseten kendi yol haritamızı çizmemiz, halkımızla toplumsal zeminde yeniden ve güçlü bir örgütlenme modelini hayata geçirmemiz gerektiğinin tartışmasız bir gerçeklik olduğu vurgulandı.

Bundan sonraki mücadele sürecinde bu bakış açısı ve yaklaşımla önümüzdeki yerel seçimlerde yeni bir strateji ile yol almanın bir zorunluluk olduğu anlaşıldı.
Alevi Kültür Dernekleri’nin örgütsel yapısıyla, önümüzdeki yerel seçimlerde belli yerellerde siyaseten de örgütlenmeyi ve mücadeleyi geliştirme kararlılığını ortaya koyacağı kararına varıldı.
Daha önce yapılan kurultaylarda dile getirdiğimiz taleplerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz;
– Alevi toplumunun kendi özgün değer ve kurallarına sahip bir inanç topluluğu olduğu ve Cem evlerinin Alevi toplumunun inançsal kutsal mekânı olduğu anayasa çerçevesinde güvence altına alınmalıdır.
Eşit yurttaşlık hakkının gerektirdiği tüm haklarımızın tanınması, el konulmuş dergahlarımızın ve kutsal mekanlarımızın iade edilmesi, aleyhimize düzenlenen tüm yasal düzenlemelerin geri çekilmesi öncelikli taleplerimizdir.
Zorunlu din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması, eğitimin dinselleştirilmesinden vazgeçilmesi, AİHM kararlarının uygulanması gerekmektedir.

ÇEDES projesi ile okullara din görevlileri atanmasını asla kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu tarz girişimleri laiklik karşıtı girişimler olarak görüyoruz.
Bu projenin iptali için Alevi kurumlarıyla birlikte ortak mücadelemizi sürdüreceğimizi beyan ediyoruz.
Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun tümünün yaşamına müdahale etmeye yönelik bir yapıdır. Devletin dini olamaz, olmamalı.
Diyanet İşleri Başkanlığı derhal kapatılmalıdır.
Madımak utanç müzesi olmalıdır.
Devlet, Alevi toplumuna yönelik yapılan Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas ve Gazi başta olmak üzere bütün katliamlarla yüzleşmeli, hesaplaşmalı ve arşivlerin tamamını halka açılmalıdır.
Alevilere ve ötekileştirilen tüm toplumsal kesimlere karşı işlenen nefret suçları açığa çıkarılmalı, gerekli hukuki tedbirler alınmalıdır.
Alevi yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesinden vazgeçilmeli ve değiştirilen yerlerin isimleri iade edilmelidir.
Eşit yurttaşlık talebimiz doğrultusunda bütün toplumsal kesimlerin kendisini içinde bulduğu demokratik, laik, çoğulcu, çok kültürlü ve özgürlükçü bir anayasa yapılmalıdır.
Biz Aleviler; laiklik ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi, laikliğin Alevi toplumunun bir yaşam ilkesi olduğunu, buna yönelik her türlü girişime karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz.