SULTAN NEVRUZ

Mar 21, 2020 Akd 0

Nevruz; Farsça bir kelime olup “Yeni Gün” anlamına gelmektedir. Rumi takvime göre Mart’ın 9’u, Miladi takvime göre ise Mart’ın 21’inci gününe rastlamaktadır. İlkbaharın ilk günüdür […]

Yedi Ulu Ozan

Kas 15, 2018 Akd 0

Alevi-Bektaşi çevrelerince Yedi Ulu Ozan’dan sayılan, XV-XVII. yüzyıllarda yaşamış şairler şunlardır: Nesîmî (ö. 820/1417 ) Hatâî (ö. 930/1524),   Fuzûlî (ö.963/1556)  Yemînî (XVI. yüzyıl) Pîr Sultan Abdal (XVI. […]

Alevi-Bektaşi Kültüründe Yedi Sayısı

Kas 15, 2018 Akd 0

Alevi-Bektaşi kültüründe sayıların simgesel kullanılışı, Türk kültürünün söz konusu sayılara yüklediği anlam çerçevesi ile örtüştüğü gibi kendine özgü birtakım inanç ve kabullerden de izler taşır. […]

Hurufilikte Yedi Sayısı

Kas 15, 2018 Akd 0

Yedi sayısına farklı kültür ve medeniyetlerde nasıl yer verildiği arayışımız devam ederken Hurufilerden bahsetmemek mümkün değildir. Özellikle Yedi Ulu Ozan’dan biri sayılan Nesîmî’nin Hurufi-meşreb oluşu […]

YEDİ ULU OZAN’IN “YEDİ” SEMBOLİZMİ

Kas 15, 2018 Akd 0

Yedi sayısı dünya kurulduğundan bu yana insanlığı kendisine hayran bırakmış bir sayıdır. Yedi sayısının sembolizmi hakkında çeşitli dinlerden milletlere ne anlamlar taşıdığı hususunda, ciddi çalışmalar […]

Görsel Yok

Alevilik

May 27, 2018 Akd 0

  Aleviliği kısaca şöyle tarif edebiliriz sanırım: Allah, Muhammed, Ali kutsallığını kalbinde taşıyan, Hz. Ali’nin adaletinden ayrılmayan temelinde insan sevgisi bulunan her dine, mezhebe her […]

HACI BEKTAŞ VELİ’NİN HAYATI

May 27, 2018 Akd 0

Asıl adı Muhammed Bektaş olan Hacı Bektaş Veli, 13. Yüzyıl’da yaşamış bir mutasavvıf, düşünür ve gönül adamıdır. Horasan’ın Nişâbur kentinde doğmuştur. Annesi Hatem Hatun, babası […]