MUĞLA’DA ALEVİ-TAHTACI KÜLTÜRÜ

Tahtacılık bir mesleğin adıdır ve Muğla Tahtacıları Muğla’nın iki ilçesinin iki mahallesinde ve on köyünde yaşamaktadırlar. Makalenin amacı, Muğla Tahtacı kültürünü genel olarak tanımak ve bu kültürün felsefesini anlamaktır. Tahtacı kültürü ile Alevi kültürü arasında benzeşen ve ayrışan yönler bulunmaktadır. Tahtacılığın meslekî, hukukî, dinî ve mitolojik boyutları vardır.

MUGLADA_ALEVI_TAHTACI_KULTURU (3)