Tarihçe

Merkezi Ankara da olan Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Tanıtma Derneği’nin Bursa şubesi olarak kurulmasına yönelik 04.03.1994 tarihinde  Bursa Valiliği Dernekler müdürlüğüne başvurulmuştur. Yapılan başvuru uygun görülüp 13.06.1994 tarihinde I. Olağan genel kurulu yapılarak Dernek olarak sosyal ,kültürel,inançsal faaliyetlerine başlamıştır.

18.12.1999  Nilüfer Ataevler Mahalesin’de derneğimize tahsis edilen arsamızda ilk binamızın temel atma töreni yapılarak Kültür Merkezi inşaatı başlandı.

Genel Merkezimizin 07.09.2008 tarihinde yaptığı III. Olağanüstü  Genel Kurulda alınan isim değişikliği kararı ile “ Ankara Valiliği Dernekler İl müdürlüğü 25.09.2008 gün ve 1722/8732 sayılı yazıyla” 25.09.2008 gün ve B054ULK 4060800/477, 01.02.02/1722 sayılı yazı ile bildirilen Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Tanıtma Derneği olan ismimiz, Alevi Kültür Dernekleri olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Bursa şubemizde “ Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi” olarak değiştirilmiştir.

Vizyonumuz

 1. Alevi – Bektaşi yaşamı ve felsefesi doğrultusunda bilimsel, kültürel ve sosyal çalışmalar yapmak. Başta Anadolu Alevi – Bektaşi Kültürü olmak üzere tüm kültürleri yaşatmak, geliştirme ve yaymanın yanı sıra demokrasi, laiklik, hukuk devleti ve evrensel insan hakları gibi değerlere sahip çıkmak.
 2. Anadolu geçmişi ile tüm insanlığın ortak bir kültür harmanına, mozaiğine sahiptir. Anadolu her iklimin, dört mevsimin, her bitkinin her ağacın, her canlının bulunduğu doğal yapıya sahiptir. Bu yapıya bozmadan sahip çıkmaktır.
 3. Anadolu, çeşitli ırkların, dillerin, dinlerin yaşadığı ve günümüzde çok olumlu kültürlerde birleştiği, artık ırkların, dinlerin, dillerin nesnel gerçeklerde anlaştığı, ortaklaştığı kolektif bir ürün üreterek insanlığın malı olduğu, güzel, gerçekçi, somut kaynaklı bu kolektif bilinç her türlü bireysel yapıyı yıkmış, toplumsal halk kültürünün zenginliğini tarih sayfamıza yazmıştır. Amaç bu olguya sahip çıkmaktır.
 4. Anadolu Alevi – Bektaşi kültürü, gerçek halk kültürünün yaşam biçimi, insani öz değerlere saygın ve doğru ilkelerle bağlıdır. Emeğe ve insan onuruna bağlılığı, hayatın kendisidir.
 5. Nesnel yapısı, özdeksel-tinsel hukuk yapısı ile demokratik bir yaşam biçimidir. İnsanı, kamil demokratik dostluk anlayışı ile birbirine kaynaşmış, bütün insanlığın kusursuz kardeşliğine sahip çıkmıştır.
 6. Amaçları doğrultusunda üyelerinin hukuksal, inançsal, demokratik haklarının kullanımı ve korunması ile ilgili her türlü çalışmayı yapar.

Misyonumuz

 1. Amacı doğrultusunda; konferans, seminer, panel, sempozyum, semah, müzik, saz, tiyatro, halkoyunları eğitimiyle ilgili çalışmalar, araştırma ve her türlü gezi toplantı, temsil, sergi, fuar, festival gibi diğer gösteri ve etkinlikleri düzenler. yapar yaptırır,  ayrıca amacı doğrultusunda yayınlar hazırlar, yayınlar yapar, yarışmalar düzenler ve ödüller verir.
 2. Alevi Kültür Derneği Bursa Şubesi, Kültür ve Sanat Enstitüsü kurarak Alevilik ve Bektaşilik ile ilgili yapılan araştırma ve eserleri dünyaya ve kamuoyuna tanıtım yapar.
 3. Alevi Kültür Derneği Bursa Şubesinin, Bursa Büyükşehir Belediyesi encümeni kararıyla kendisine 49 yıllığına tahsis edilen Ataevler Mah. Alirıza bey Caddesinde ki 5000m2 yerde kültür etkinlikleri ve her türlü eğitim ve sosyal etkinlik toplantıları düzenler. Üyelerini etkinliği, eğitimi ve sosyal çalışmaları ile ilgili binalar projelendirir, binaları amaçları doğrultusunda kullanır.
 4. Çalışmalarını dil, din, ırk, inanç, cinsiyet ve siyasi görüş göstermeden sürdürür.
 5. Amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Üst kurullar oluşturulmasına çalışır öncülük eder.
 6. Amacı doğrultusunda çalışmalar yapabilmek için üyeleri dışında ve üyelerden oluşan çeşitli komisyonlar kurabilir.
 7. Üyelerine maddi yardımda bulunur, başarılı ve yardım gereksinimi olan gençlere burs verir.
 8. Dernek amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Bu malların üzerinde her türlü hakları koydurup, işletebilir ve inşaat yaptırır.
 9. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için yardım sandıkları ve vakıf kurar, kurulmuş olanlara üye olur, gerekirse ayrılır. Ancak hasıl olan kar payından üyelerine pay dağıtmaz, elde edilen kar tüzük amaçlarına uygun olarak kullanılır.
 10. Yardım toplama yasası ve ilgili yasal düzenlemelerin hükümleriyle bu tüzüğe uygun olarak yardım bağışı alır, verir ve şartlı şartsız vasiyetleri kabul eder.
 11. Cem ve Kültür evleri açar, açtırır ve inşa eder.
 12. Dernek Genel Merkezi ve şubeler sayıda personel istihdam edebilir.