Hakkımızda

 

Alevi Kültür Dernekleri Tüzüğünde derneğin amacı; Alevi Bektaşi öğretisini, kültürünü ve büyük düşünür Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere tüm Alevi yol önderlerinin felsefesini, kültürlerin, yerleştirdikleri ve geliştirdikleri töreleri Alevi yol kurallarını ve öğretilerini öğretmek, yaşatmak, bu doğrultuda araştırmalar, incelemeler, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak” olarak belirtilmiştir. Tüzükte belirtilen bu amacın yanı sıra ülkemizin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi, toplumsal bağların güçlendirilmesi, vatandaşlarımızın sevgi ve barış içinde bir arada huzurla yaşamaları adına faaliyetler yapar. Bu amaçla;

Bilimsel olarak çalışan, insan sevgisini, insan onurunu ve insan emeğini en yüce değer sayan, kamu yararını güden,

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve uluslararası toplum tarafından kabul gören temel hukuki kuralları benimseyen,

Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün insanların temel hak ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanması ve bu hakların daha da güçlendirilmesi için çalışan,

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ilkesinden taviz vermeyen, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğünü esas alan,

İnsanlar arasında paylaşımcılık ve dayanışma ruhunu geliştirmek ve yerleştirmek için faaliyet gösteren,

Bütün siyasi düşüncelere eşit mesafede ve saygılı, hiçbir siyasi kuruluş, örgüt, parti veya sendikanın güdümünde olmayan,

Hiç kimsenin ün veya şanını yükseltmesine ya da sürdürmesine araç olmayan her türlü faaliyetin içinde yer alır.

Dernek kapısı her kesimden iyi niyetli, güzel gönüllü vatandaşlarımıza her zaman açıktır. Her vatandaşımızı aynı samimiyet ve sevgiyle kucaklar.