Alevilik

Dört Kapı Kırk Makam

30 Eylül 2022

Bektâşî inancında Dört Kapı Kırk Makam tarîkât mensubunun geçeceği maddî ve manevi asamalardır. Hacı Bektaş Velî, Makâlâ...

Kadıncık Ana

30 Eylül 2022

Hünkâr, Hacı Bektaş Veli’nin efsanevi hayatının anlatıldığı Velâyet – Nâme’de, “Kadıncık” lakabıyla anılan iki ayrı kadı...

SULTAN NEVRUZ

21 Mart 2020

Nevruz; Farsça bir kelime olup “Yeni Gün” anlamına gelmektedir. Rumi takvime göre Mart’ın 9’u, Miladi takvime göre ise M...

Yedi Ulu Ozan

15 Kasım 2018

Alevi-Bektaşi çevrelerince Yedi Ulu Ozan’dan sayılan, XV-XVII. yüzyıllarda yaşamış şairler şunlardır:Nesîmî (ö. 820/...

Hurufilikte Yedi Sayısı

15 Kasım 2018

Yedi sayısına farklı kültür ve medeniyetlerde nasıl yer verildiği arayışımız devam ederken Hurufilerden bahsetmemek mü...

Alevilik

27 Mayıs 2018

  Aleviliği kısaca şöyle tarif edebiliriz sanırım:Allah, Muhammed, Ali kutsallığını kalbinde taşıy...