Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi 12.Olağan Genel Kurulu Seçimi

Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi 12.Olağan Genel Kurulu Seçimi

Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Ekim 2018 tarihinde yapılan ilk oturumda çoğunluk sağlanamadığından 4 Kasım 2018 Pazar günü Saat: 14.00’da Dernek Konferans salonunda çoğunluk aranmaksızın yapıldı.

Hazirun Listesine atılan imzalardan toplantı yeter sayısının  tespit edilerek gündem maddelerine geçildi.

Şube Sekreteri tarafından açılış  konuşmasından  sonra  saygı duruşu yapıldı.

Divan Heyeti için adayların bildirilmesi istendi, verilen önergede divan heyeti başkanlığına Orhan SARIBAL Başkan Yardımcılığına Kenan ÇELİK Raportörlüğe Gamze KARACA önerildi.

Divan Heyeti için önerilen liste oylamaya sunuldu ve oy birliği ile seçilerek yerini aldı.

11’inci dönem Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin KALKAN konuşmasını yaptı.

11’inci dönem Faaliyet Raporu Şube başkan yardımcısı İsmail KILIÇ tarafından okundu, faaliyet raporu üzerine söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile ibra edildi.

11’inci dönem Mali Raporu ve tahmini bütçe Sayman Suna GÖK tarafından okundu, mali rapor ve tahmini bütçe üzerine söz alan olmadı, yapılan oylamada oy birliği ile mali rapor ibra edildi, tahmini bütçe ise kabul edildi.

Denetleme Kurulu Raporu Denetleme Kurulu Üyesi Duran SAPER tarafından okundu, Denetleme Kurulu Raporu üzerine söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Aday listelerinin Divan Başkanlığına verilmesi istendi; Nesimi ÜÇLERTOPRAĞI ile başlayan Beyaz r listete divana sunuldu. Seçimlerin blok liste ile gizli oy ve açık sayım usulü ile yapılmasına karar verildi.Divan Heyeti Tarafından aday listeler adına konuşacak kişilerin belirlenmesi istendi, Beyaz r liste adına Nesimi ÜÇLERTOPRAĞI konuşmasını yaptı.Konuşmanın  ardından seçime geçildi, oy verme işlemi tek sandıkta, saat: 16:30’a kadar devam etti. 17:50’da oy verme işlemi bittikten sonra sandıklar üyelerin huzurunda, beyaz  listeden bir kişinin de katılımı ile Divan Heyeti tarafından açılarak sayımı yapıldı ve tutanak altına alındı.Yapılan sayımda 12. dönem yönetim kurulu listesi aşağıda yazıldığı gibidir.

ASİL ÜYE                                                            YEDEK ÜYE

1-NESİMİ ÜÇLERTOPRAĞI                               1 -SUNA GÖK

2-SEBAHAT KARA                                             2-AYTEN ÖZTÜRK

3-NEBAHAT ÇALIŞKAN                                    3-EMİR ACAR

4-ENDERCAN GENÇ                                          4-FEYZİ BODUÇ

 5-DURAN SAPER                                              5-MUHARREM HANÇERLİOĞLU

6-RESUL AKGÜN                                               6-ZEHRA YILMAZ

7-İSMAİL KILIÇ                                                 7-ERDAL KARAMAN

8-MEHMET YILMAZ                                        8-SÜLEYMAN GÜRKAN GÜVEN

9-ŞAVAŞ ÇIRAK                                             9-ZARİF YAYLALI

DENETLEME KURULU

ASİL ÜYELER                                 YEDEK ÜYELER

1-AZİZ YILDIRIM                                     1-ALİ YEŞİL

2-ABDULLAH BİLGİLİ                            2-CUMA YALÇIN

3-DÜZGÜN KORKMAZ                        3-BAYRAM YILDIZ

DİSİPLİN KURULU
ASİL ÜYELER                                        YEDEK ÜYELER

1-HÜSEYİN DEVİREN                             1-SEVGİLİ KUL

2ERGÜN BİLGİLİ                                     2VAHİDE ZEREN

3-HÜSEYİN ERDOĞAN                          3-ZİYA KARAMAN

 

Etiketler