AKP’nin tartışmalı ‘Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri paylaşıldı

AKP’nin tartışmalı ‘Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı hakkında bilgiler yer aldı. İlk madde, “Cemevlerinin tespitine ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek” şeklinde. HDP İstanbul Milletvekili Kenanoğlu, “AKP’nin ‘Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ önerisi Aleviliği zapturap altına alma önerisidir” dedi. 

AKP Hükümetinin, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı oluşturma projesine parlamenterlerin tepkisi de sürüyor.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, “İşte AKP’nin ‘Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ önerisi” başlığı ile düzenlemenin içeriğini paylaştı.

KENANOĞLU: BU ÖNERİ ALEVİLİĞİ ZAPTURAP ALTINA ALMA ÖNERİSİDİR

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni sosyal medya hesabından paylaşan Kenanoğlu, paylaşımın altına ise “Bu öneri Aleviliği zapturap altına alma önerisidir. Makul ve makbul Alevi yaratma önerisidir” yorumunu yaptı.

Kenanoğlunun paylaştığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı hakkında şu maddelere yer verildi:

“MADDE 292/A- (1) Alevi Bektaşi kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Cemevlerinin tespitine ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek,

b) Cemevlerinin başkanlıkça belirlenen hizmetlerinin gördürülmesi için yerel yönetimlere veya yatırım izleme Koordinasyon Başkanlıklarına ödenek aktarımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Alevi-Bektaşilik hakkında tüm yönleri ile sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, özgün bilgi üretimi için uygun ortamlar hazırlamak, yayınlar yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek,

ç) Alevi-Bektaşilik ile ilgili yüksek öğrenimi desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Alevi-Bektaşiliği yurt içinde ve yurt dışında bilimsel yönüyle araştırmak, derlemek ve bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek,

e) Görev alanı kapsamındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarını ve bu alandaki yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek basılması ve yayımlanmasını sağlamak,
f) Alevi Bektaşilik ile ilgili eğitim ve kültür faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla Eğitim Kültür Merkezi oluşturmak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”